• Renaissance Riverside Sài Gòn

  Somerset Chancellor Court

  Sofitel Saigon Plaza

  Khahomex

 • Tropicana Beach Resort

  Nhà hàng nổi sông Hương

  Riverside Palace

  Benthanh Times Squares

 • Khách sạn Norfolk

  Muine Bay Resort

  Sandy Beach Resort

  Savico Megamall