Tầm nhìn mới. Giá trị mới.

Benthanh Group đang tích cực chuyển mình,
tự đặt cho mình những thử thách cao hơn, giải pháp sáng tạo hơn,
tạo giá trị lớn hơn cho hệ thống Benthanh Group và cộng đồng xã hội.

 • Renaissance Riverside Sài Gòn

  Somerset Chancellor Court

  Sofitel Saigon Plaza

  Khahomex

 • Tropicana Beach Resort

  Nhà hàng nổi sông Hương

  Riverside Palace

  Benthanh Times Squares

 • Khách sạn Norfolk

  Muine Bay Resort

  Sandy Beach Resort

  Savico Megamall