Tầm nhìn mới. Giá trị mới.

Benthanh Group đang tích cực chuyển mình,
tự đặt cho mình những thử thách cao hơn, giải pháp sáng tạo hơn,
tạo giá trị lớn hơn cho hệ thống Benthanh Group và cộng đồng xã hội.

  • Renaissance Riverside Sài Gòn

    Somerset Chancellor Court

    Sofitel Saigon Plaza

    Khahomex

  • Khách sạn Norfolk

    Muine Bay Resort

    Sandy Beach Resort

    Savico Megamall