Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Báo cáo kết quả hoạt động tháng công nhân Công Đoàn Tổng Công ty Bến Thành lần thứ 4/2012

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tháng Công nhân lần thứ 4 năm 2012”. Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã tổ chức triển khai thực hiện với kết quả như sau:

1/ Thực hiện Chương trình “Gặp gở đối thoại”: Có 19/19 công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức 40 cuộc gặp gở đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp: Có 226 ý kiến đóng góp cho việc thực hiện kế hoạch SXKD và các lợi ích chính đáng của người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động.
       
2/ Thực hiện Chương trình “Giờ thứ 9” với việc tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, gameshow… kết hợp Ngày hội gia đình, tham quan nghĩ mát của đơn vị với 2.962 người lao động tham gia. Qua đó, tạo sân chơi chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ sau những giờ lao động mệt nhọc.
       
3/ Thực hiện Chương trình “Tháng lao động giỏi” với các phong trào thi đua lao động giỏi, tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ SXKD hoặc ý tưởng sáng tạo có khả năng hiện thực tốt công việc hàng ngày tại đơn vị. Có 54 cá nhân đạt thành tích được khen thưởng tại đơn vị; bình chọn 09 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu Tổng Công ty khen thưởng và 02 cá nhân tiêu biểu đã được LĐLĐ Thành Phố khen thưởng.
              
4/ Thực hiện Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” với việc tổ chức chăm lo 43 người lao động bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo; sửa chữa chống dột 10 căn nhà, chăm lo 22 cháu bị khuyết tật là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Tin Tức