Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, tại Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành Ủy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao Quyết định số 41-QĐNS/TU của Thành uỷ TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2015, về việc công nhận ông Phan Văn Quang, Thành viên Hội đồng Thành viên, Đảng ủy viên Đảng bộ Tổng Công ty; Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty Bến Thành, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, ông Tất Thành Cang cũng trao Quyết định số 368/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV cho ông Phan Văn Quang. Căn cứ theo quyết định này, ông Phan Văn Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Ông Phan Văn Quang là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành từ năm 2010 và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành từ tháng 5 năm 2014 đến nay. Ông Phan Văn Quang đã được tặng thưởng Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số hình thức khen thưởng khác.

Cũng tại Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã trao Quyết định số 370/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV cho ông Hoàng Tâm Hoà. Theo quyết định này, ông Hoàng Tâm Hoà – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Ông Hoàng Tâm Hoà đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành, nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành từ tháng 03 năm 2014. Ông Hoàng Tâm Hoà đã được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Uỷ ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số bằng khen khác.

Tính đến tháng 11 năm 2015, Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV gồm có:

Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV:

Ông Phan Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Ông Nguyễn Bình Minh – Thành viên Hội đồng Thành viên
Ông Nguyễn Thi – Thành viên Hội đồng Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Châu – Thành viên Hội đồng Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên Hội đồng Thành viên Chuyên trách

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV:

Ông Nguyễn Bình Minh – Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thi – Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Việt Hòa – Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Tâm Hòa – Phó Tổng Giám đốc

Tin Tức