Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2015, tại văn phòng Tổng Công ty Bến Thành, Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao Quyết định số 214/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành. Căn cứ theo quyết định này, ông Nguyễn Bình Minh, Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Điều hành Tổng Công ty Bến Thành sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành từ ngày 21 tháng 7 năm 2015 thay cho ông Tề Trí Dũng chuyển công tác.

Ông Nguyễn Bình Minh đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành từ tháng 8 năm 2014. Ông Nguyễn Bình Minh từng là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico). Từ tháng 4 năm 2014 đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn và tham gia HĐQT tại một số doanh nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành.

Ông Nguyễn Bình Minh đã được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số bằng khen khác.


Tin Tức