Benthanh Group

Ban Lãnh Đạo

Hội đồng thành viên
Ông Phan Văn Quang
Ông Phan Văn Quang
Chủ tịch
Ông Nguyễn Bình Minh
Ông Nguyễn Bình Minh
Thành Viên
Ông Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu
Thành Viên
Kiểm soát viên
Ông Võ Minh Hoàng
Ông Võ Minh Hoàng
Kiểm Soát Viên (Phụ trách chung)
Ban Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Bình Minh
Ông Nguyễn Bình Minh
Tổng Giám Đốc
Bà Nguyễn Việt Hòa
Bà Nguyễn Việt Hòa
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Hoàng Tâm Hòa
Ông Hoàng Tâm Hòa
Phó Tổng Giám Đốc
Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Phó Tổng Giám Đốc

Benthanh Group

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 - 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com