Benthanh Group

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Benthanh Group

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 - 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com