Benthanh Group

Tầm Nhìn - Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, lấy ngành dịch vụ làm mũi nhọn.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

  • Bền vững trong cam kết
  • Minh bạch trong hoạt động
  • Hiệp lực để gia tăng giá trị
  • Phát triển bền vững vì quốc gia và cộng đồng.
Slogan

Slogan

Slogan "Tầm nhìn mới, giá trị mới" đưa ra thông điệp : "Benthanh Group đang tích cực chuyển mình, tự đặt cho mình những thử thách cao hơn, giải pháp sáng tạo hơn, tạo giá trị lớn hơn cho hệ thống Benthanh Group và cộng động xã hội".

Benthanh Group

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 - 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com