Công Trình Tiêu Biểu

Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn

Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn

Chức năng: Khách sạn - Hội nghị

Quản lý: Marriott

Chủ đầu tư:

WINFRED NOMINEE LIMITED

BENTHANH GROUP

Tổng vốn đầu tư: USD 50,000,000

Vị trí: Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trở lại danh sách
Công trình tiêu biểu khác
 • Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn

 • Sofitel Saigon Plaza

 • Somerset Chancellor Court

 • Savico Megamall

 • Khách sạn Norfolk

 • Sandy Beach Resort

 • Muine Bay Resort

 • Nhà hàng nổi Sông Hương

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
 1. b1_0007_RRHS - Atrium 3

 2. b1_0008_Riverside

 3. b1_0010_Renaissance 5

 4. b1_0011_Renaissance 4

 5. b1_0005_RRHS - Club Lounge 1

 6. b1_0012_Renaissance

 7. b1_0004_RRHS - Club Lounge 2

 8. b1_0001_RRHS - Food 2

 9. b1_0006_RRHS - Bellman

 10. b1_0000_RRHS - Food massge room

 11. b1_0003_RRHS - Destination

 12. b1_0002_RRHS - Exterior