Công Trình Tiêu Biểu

Khahomex

Khahomex

Chức năng: Chung cư, Văn phòng

Quản lý: Khahomex

Chủ đầu tư: Khahomex

Tổng vốn đầu tư: 798 tỷ đồng (USD 23.7 triệu USD)

Vị trí: Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Trở lại danh sách
Công trình tiêu biểu khác
  • Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn

  • Sofitel Saigon Plaza

  • Somerset Chancellor Court

  • Khahomex

  • Khách sạn Norfolk

  • Sandy Beach Resort

  • Muine Bay Resort

  • Savico Megamall

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
  1. b1_0059_ct lien doanh RSC

  2. b1_0063_Cao oc Norfolk Mansion