Đầu Tư Vào Công Ty Thành Viên

Thương Mại

Savico được thành lập vào ngày 01/09/1982 với tên gọi là Công ty Dịch vụ Quận 1. Công ty được cổ phần hóa theo quyết định số 3449/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân dân Tp.HCM ký ngày 09/07/2004.

Ngày 04/01/2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2004, đã thực hiện đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2009 với số vốn điều lệ là 249.955.730.000 đồng.

Ngày 21 tháng 12 năm 2006 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Mã chứng khoán: SVC). Ngày 01 tháng 06 năm 2009 Cổ phiếu Savico được chuyển sang niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển các hoạt động kinh doanh vào các lĩnh vực hoạt động của Công ty tập trung tại địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng với nguyện vọng của đông đảo các nhà đầu tư, đối tác, cổ đông.

Năm 2012, sau 30 năm thành lập, với hơn 07 năm hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần, Savico đã xây dựng định hướng chiến lược trở thành Công ty đầu tư tập trung phát triển vào 03 lĩnh vực: Dịch vụ - Thương mại, Dịch vụ Bất động sản và Dịch vụ Tài chính. “Savico tuổi 30”, đánh dấu cho sự phát triển bền vững, khẳng định một thương hiệu mạnh, uy tín thông qua hệ thống Savico trải rộng cả nước; Các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động tại Savico đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ một doanh nghiệp nhỏ với chức năng kinh doanh ở những lĩnh vực sơ khai của ngành dịch vụ, với số vốn ban đầu chưa đến 70 triệu đồng, đến nay Savico đã có vốn chủ sở hữu gần 750 tỷ và tổng tài sản xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, Hệ thống phân phối gồm các doanh nghiệp trong hệ thống Savico được tổ chức rộng khắp trên phạm vi cả nước thông qua các chuỗi hệ thống phân phối xe ôtô, xe gắn máy gồm 14 công ty con, 06 công ty liên doanh liên kết và đầu tư vào 06 doanh nghiệp khác; Lao động toàn hệ thống trên 2.000 người với 70%có trình độ Đại học và trên đại học; Trong đó có 105 đảng viên, gần 350 đoàn viên Thanh niên và 1889 đoàn viên công đoàn.

Mục tiêu đến năm 2015, Savico phấn đấu trở thành Công ty đầu tư chuyên ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và Quốc tế.

Xem thêm doanh nghiệp cùng ngành nghề